Välkommen till Transtrands Besparingsskog!

Välkommen till Transtrands Besparingsskogs hemsida. Här kan du bland annat läsa om verksamheten, pågående projekt, bidragsregler, ladda ner blanketter.

Har du synpunkter på vår hemsida kontakta oss på 0280-222 55 eller maila på  info@transkog.se

NYTT ! Nu kan ni betala via Swish på nr 123 319 56 33 !!

Karta över Besparingens Skogsinnehav

Jordägarstämma 27 nov kl 18,00 på Olnispa ! 

Jordägarstämma 27nov 2018     Bilaga 1   Bilaga 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stäng meny