Välkommen till Transtrands Besparingsskog!

Välkommen till Transtrands Besparingsskogs hemsida. Här kan du bland annat läsa om verksamheten, pågående projekt, bidragsregler, ladda ner blanketter.

Har du synpunkter på vår hemsida kontakta

Börje Cedeskog
tel: 0280-222 55
e-post: borje.cedeskog@transkog.se

Stämman hölls för första gången utomhus i det fina sommarvädret !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stäng meny