Välkommen till Transtrands Besparingsskog!

Välkommen till Transtrands Besparingsskogs hemsida. Här kan du bland annat läsa om verksamheten, pågående projekt, bidragsregler, ladda ner blanketter.

Har du synpunkter på vår hemsida kontakta

Börje Cedeskog
tel: 0280-222 55
e-post: borje.cedeskog@transkog.se

JORDÄGARSTÄMMA 24 maj 2018 kl 18,00, se länk nedan , VÄLKOMNA !

Jordägarstämma m bilagor

Kontoret är obemannat 16 maj, 18maj samt 21 maj !

 

 

 

 

 

 

Stäng meny