Välkommen till Transtrands Besparingsskog!

Välkommen till Transtrands Besparingsskogs hemsida. Här kan du bland annat läsa om verksamheten, pågående projekt, bidragsregler, ladda ner blanketter.

Har du synpunkter på vår hemsida kontakta oss på 0280-222 55 eller maila på  info@transkog.se  

 

Årsstämma 28 Nov kl 18,00 på Olnispa , Välkomna! 

Kallelse jordägarstämma Nov 2019

Bilagor till årsstämma 2019

 

Möjligheternas Rike !

För er delägare som ej ännu hämtat ut erat exemplar så är ni välkomna in på kontoret !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stäng meny