Välkommen till Transtrands Besparingsskog!

Välkommen till Transtrands Besparingsskogs hemsida. Här kan du bland annat läsa om verksamheten, pågående projekt, bidragsregler, ladda ner blanketter.

Har du synpunkter på vår hemsida kontakta

Börje Cedeskog
tel: 0280-222 55, 076-808 99 88
e-post: borje.cedeskog@transkog.se

Karta över Besparingens Skogsinnehav

Jordägarstämma 27 nov kl 18,00 på Olnispa ! 

Jordägarstämma 27nov 2018     Bilaga 1   Bilaga 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stäng meny