• Vi är via vårt dotterbolag Hemfjället i Sälen AB delägare med 27,5 % i Lima-Transtrand Fastighets AB som äger och hyr ut fritidhus belägna i attraktiva lägen i Sälenfjällen. Övriga delägare är Lima Besparingsskog med 27,5 % och SkiStar AB med 45 %.
  • Malungs Elverk AB vars verksamhet omfattar produktion och distribution av elkraft, vår ägarandel är 22%
  • Horrmundsvalla Kraft AB vars verksamhet består i produktion av elkraft i Horrmundsvalla kraftstation. Vår ägarandel i Horrmundsvalla Kraft AB 50 %.
  • Älvdalens Utbildningscentrum AB