Vi är via vårt dotterbolag Hemfjället i Sälen AB delägare med 27,5 % i Lima-Transtrand Fastighets AB som äger och hyr ut fritidhus belägna i attraktiva lägen i Sälenfjällen. Övriga delägare är Lima Besparingsskog med 27,5 % och SkiStar AB med 45 %.

Vi äger 22 % i Malungs Elverk AB vars verksamhet omfattar produktion och distribution av elkraft.

Vi är delägare i Horrmundsvalla Kraft AB vars verksamhet består i produktion av elkraft i Horrmundsvalla kraftstation. Vår ägarandel i Horrmundsvalla Kraft AB är      50 %.