Allmänningsstyrelsen består av följande ledamöter

Allmänningsstyrelsen väljs på jordägarstämman och består av fem ordinarie ledamöter och tre suppleanter. Mandatperioden är fyra år. 

Ordinarie styrelseledamöter

Leif Hilldor, ordförande                2022-2025    leif.hilldor@transkog.se     
Hans Lind, vice ordförande         2024-2027
Johan Backlund                            2022-2025
Hans Tors                                      2024-2027
Lars Gudmundsson                      2024-2027

Styrelsesuppleanter

Lars-Fredrik Nilsson                   2024-2027   
Jan-Olov Larsson                        2024-2027
Olle Gunnarsson                          2024-2025

Ordförandeklubban