Allmänningsstyrelsen består av följande ledamöter

Allmänningsstyrelsen väljs på jordägarstämman och består av fem ordinarie ledamöter och tre suppleanter. Mandatperioden är fyra år. 

Ordinarie styrelseledamöter

Leif Hilldor, ordförande                2022-2025      leif.hilldor@transkog.se     
Hans Lind, vice ordförande         2020-2023
Johan Backlund                            2022-2025
Lars-Erik Nerback                         2020-2023
Lars Gudmundsson                      2020-2023

Styrelsesuppleanter

Hans Nerback                              2020-2023   
Jan-Olov Larsson                        2020-2023
Hans Tors                                     2022-2025

Ordförandeklubban