Allmänningsstyrelsen består av följande ledamöter

Allmänningsstyrelsen väljs på jordägarstämman och består av fem ordinarie ledamöter och tre suppleanter. Mandattiden är fyra år.

Ordinarie styrelseledamöter

Mandatperiod

Leif Hilldor, ordförande 2022-2025
Johan Backlund 2022-2025
Hans Lind, vice ordförande 2020-2023
Lars-Erik Nerback 2020-2023
Lars Gudmundsson 2020-2023

Styrelsesuppleanter

Mandatperiod

Hans Nerback 2020-2023
Hans Tors 2022-2025
Jan Olof Larsson 2020-2023