Transtrands Besparingsskogs totala markareal är c:a 29.000 hektar,
varav c:a 20.000 hektar är produktiv skogsmark.
 Skogsbruket bedrivs med målsättningen att kunna ha ett högt och långsiktigt uttag av högkvalitativa skogsprodukter.

 Hög kvalitet på skogsvård och stor hänsyn till naturvårdsintressena ingår som en del i vårt skogsbruk.

Vi har anställt Skogvaktare Ulf Gustafsson, som sköter allt vårat skogsinnehav. 
Ni kontaktar han på ulf.gustafsson@transkog.se eller 070-227 04 30 , så hjälper han er med alla era frågor kring erat skogsbruk. 

Vårt skogsbruk är gruppcertifierat enligt FSC®  och PEFC genom skogscertifiering Prosilva 

( FSC:SCS-FM/COC-00153G )  ( PEFC: 1700081)

   

Vid frågor och synpunkter Transtrands Besparingsskogs certifieringsarbete, vänd er i första hand direkt till oss.Det finns även möjlighet att vända sig direkt till Prosilva som är det företag som certifierar oss.

Prosilvas roll är att se till så att skogsägaren följer standardens krav och regler. Kontaktuppgifter till Prosilva:

kontakta@skogscertifiering.se  

https://skogscertifiering.se  

Slutavverkning

Vi har en långsiktig plan på den volym som får slutavverkas varje år. 

Slutavverkningsvolymen fastställs vart tionde år i en plan för de kommande tio åren.

För närvarande bjuder vi ut all slutavverkningsvolym som rotposter.

 

 

Gallring

De områden som vi gallrar är i huvudsak bestånd i åldrarna 35-40 år, som gallras för första gången. Gallringen utförs dels med hjälp av entreprenörer där virket säljs som leveransvirke vid bilväg och en del säljs som rotposter.

Vi anlitar i huvudsak Ryens Skogsmaskiner AB samt Perssons Skogstransporter AB

 

Markberedning

All markberedning utförs av entreprenörer.
Bland annat J M B Skogsentreprenad AB

 

 

Plantering

All plantering sker med hjälp av entreprenörer, i huvudsak Mora Skosservice AB ,  samt ibland olika föreningar i närområdet som söker bidrag till sina föreningar i form med att hjälpa till att sätta plant. 

 

Röjning

All röjning sker med hjälp av entreprenörer.