Vi utför vägunderhåll, såväl sommar- som vintervägunderhåll på egna vägar samt åt vägsamfälligheter. Vägnätet som vi underhåller omfattar c:a 45 mil.

De egna resurserna består av tre anställda som har 2 lastbilar, lastmaskin, ångpanna för trumtining och traktorgrävare av märke Huddig till sitt förfogande. Vi har även ett gott samarbete med Lima Besparingsskogs Vägavdelning.

Vi köper in tjänster för väghyvling och uppsättning av plogkäppar.

Vi har egna moräntäkter för att försörja oss med det vägmaterial som behövs för underhållet av vägsystemet. En viss försäljning av material från täkterna sker till externa kunder.

Vinterväghållning på vägar där det planeras avverkningar sker i samråd mellan avverkaren och vår vägavdelning. Plogning sker på vår bekostnad under två veckor efter det att avverkningen är avslutad.

För frågor som gäller vägunderhåll kontakta Boris Andersson 070-667 85 59.

Synpunkter och bättringsförslag på vägunderhåll mailas till info@transkog.se

Vi som arbetar med väghållningen  är Boris, Ulf och Viktor !