Väghållning

Vi utför vägunderhåll, såväl sommar- som vintervägunderhåll på egna vägar samt åt vägsamfälligheter.
Vägnätet som vi underhåller omfattar c:a 45 mil från söder i Fiskarheden till norr i Sörsjön.

För frågor som gäller vägunderhåll kontakta Boris Andersson 070-667 85 59.

Synpunkter och bättringsförslag på vägunderhåll mailas till info@transkog.se

Vi som arbetar med väghållningen  är Boris, Ulf och Viktor !

 

Maskinpark

De egna resurserna består av 2 lastbilar, en lastmaskin, ångpanna för trumtining och en traktorgrävare av märket Huddig.

Vi har ett gott samarbete med Lima Besparingsskogs Vägavdelning som hjälper oss på högsäsongen med bland annat saltning och gruskörning.

Vi köper in tjänster för väghyvling och uppsättning av plogkäppar.

Inspektion av vägtrumma i Smågan. 

Grustäkter

Vi har egna moräntäkter för att försörja oss med det vägmaterial som behövs för underhållet av vägsystemet.

En viss försäljning av material från täkterna sker till externa kunder.

 

 

 

 

Avverkning vinter

Vinterväghållning på vägar där det planeras avverkningar, sker alltid i samråd mellan avverkaren och vår vägavdelning.

Plogning sker på vår bekostnad under två veckor efter det att avverkningen är avslutad.