Välkommen till Transtrands Besparingsskog!

Välkommen till Transtrands Besparingsskogs hemsida. Här kan du bland annat läsa om verksamheten, pågående projekt, bidragsregler, ladda ner blanketter.

 

Transtrands Besparingsskog fyller 150 år, det ska vi självklart fira i sommar på Olnispagården, mer information kommer inom kort ! 

 

 

Justerat protokoll från Årstämman inkl bilagor ! 

Stämmoprotokoll nov -21

                   
                   

 

  Länkar  

Sveriges Allmänningsskogars Förbund

Skogsstyrelsen