Välkommen till Transtrands Besparingsskog !

 Här kan du  läsa om verksamheten, pågående projekt, bidragsregler, ladda ner blanketter m.m 

Jordägarstämma
24 november kl 18,00 på Olnispagården

 

 

Skogvaktare 

Vi välkomnar Ulf Gustafsson som ny skogvaktare på Transtrands Besparingsskog, ni kan läsa mer om det under fliken Skogsbruk

Aktuellt

Vi håller på att uppdatera och bygga om vår hemsida, har ni synpunkter på innehåll eller information som ni saknar,
Maila sandra.lindqvist@transkog.se