Välkommen till Transtrands Besparingsskog!

Välkommen till Transtrands Besparingsskogs hemsida. Här kan du bland annat läsa om verksamheten, pågående projekt, bidragsregler, ladda ner blanketter.

 

 

Jordägarstämma 24 maj kl 18,00 på Olnispa bystuga ! 

Dagordning Jordägarstämma Maj 2022

Kopia Årsredovisning 2021

   
Transtrands Besparingsskog fyller 150 år, det ska vi självklart fira i sommar på Olnispagården!

 

Läs mer i dokumentet här !  Besparingarna 150år

  

Vårt Skogsbruk är gruppcertifierat enligt FSC® och PEFC genom Skogscertifiering Prosilva, se mer under fliken Skogsbruk !

 

Har ni Kivra ? 

Vi digitaliserar oss , så från och med i år så kommer ni få er löne/bidrags besked digitalt, ni loggar in med erat  Bank-Id på Kivra. Läs mer under fliken Jordägarbidrag ! 

 

 

 

 

                   
                   

 

  Länkar  

Sveriges Allmänningsskogars Förbund

Skogsstyrelsen