Transtrands Besparingsskog betalar ut bidrag till delägarna för åtgärder som utförs inom jord- och skogsbruk.

För att erhålla bidrag så skall ansökan lämnas in till Besparingskontoret. De regler som gäller för att få bidrag kan laddas ned på bifogad pdf-fil.

Vi har två olika ansökningsblanketter en för jordbruk och en för skogsbruk. Ansökningsblanketter för jordbruk och skogsbruk kan laddas ned på bifogade pdf-filer.

Bidragsansökan

Regler för bidrag

 

Stäng meny