Allmänningsstyrelsen består av följande ledamöter

Allmänningsstyrelsen väljs på jordägarstämman och består av fem ordinarie ledamöter och tre suppleanter. Mandattiden är fyra år.

Ordinarie styrelseledamöter

Mandatperiod

Leif Hilldor ordförande 2018-2021
Sune Jansson v. ordförande 2018-2021
Hans Lind 2020-2023
Lars-Erik Nerback 2020-2023
Lars Gudmundsson 2020-2023

Styrelsesuppleanter

Mandatperiod

Hans Nerback 2020-2023
Hans Tors 2018-2021
Jan Olof Larsson 2020-2023