Allmänningsstyrelsen består av följande ledamöter

Allmänningsstyrelsen väljs på jordägarstämman och består av fem ordinarie ledamöter och tre suppleanter. Mandattiden är fyra år.

Ordinarie styrelseledamöter

Mandatperiod

Leif Hilldor ordförande 2018-2021
Sune Jansson v. ordförande 2018-2021
Hans Lind 2016-2019
Lars-Erik Nerback 2016-2019
Lars Gudmundsson 2016-2019

Styrelsesuppleanter

Mandatperiod

Hans Nerback 2016-2019
Hans Tors 2018-2021

 

Stäng meny